W PRZEMYŚLU

 

KAPLICA PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO

 

 

 

 

NAWA BOCZNA

 

 

 

W XVII i XVIII w. w Polsce rozwijało się nabożeństwo Gorzkich Żali. W tym rzewnym i modlitewnym śpiewaniu centralne miejsce zajmuje ubiczowany Chrystus w cierniowej koronie. Tak umęczonego Zbawiciela ukazał Piłat tłumowi na dziedzińcu jego pałacu i rzekł: “Ecce Homo” (Oto człowiek). Aby ułatwić wiernym rozważanie męki Zbawiciela zaczęto malować obrazy przedstawiające Jego cierpienie. jeden z takich obrazów znajduje się w naszym kościele w Przemyślu od XVII w.


Moment podarowania tego cudownego obrazu Ojcom Franciszkanom przedstawia fresk namalowany na ścianie bocznej nawy kościoła.
Obraz ten w wymiarach 40 x 60 cm, namalowany przez nieznanego włoskiego artystę, od 1611 r. znajdował się na dworze Ulińskich. Ci otrzymali go od Stanisława Koniecpolskiego, kasztelana krakowskiego. Obraz “wydawał prawdziwą światłość”. Ten fakt przedstawiony jest na fresku znajdującym się nad ołtarzem św. Maksymiliana.


Ulińscy umieścili Obraz w kościele parafialnym z Złotnikach. Kiedy po pewnym czasie ksiądz proboszcz umieścił go w zakrystii, Ulińscy zabrali go z powrotem i umieścili w kaplicy zamkowej w Zamiechowie. Stąd zamierzali go przekazać do kościoła Franciszkanów w Przemyślu. Wpierw jednak planowali wykonać ozdoby dla obrazu: złotą koronę na głowę Pana Jezusa i złoty sznur opasujący umęczone Jego ciało. Wykonanie ozdób przedłużało się. Pewnej nocy Augustyn Uliński we śnie usłyszał głos: “Czyń co masz czynić i dłużej nie zwlekaj”. To przyśpieszyło przekazanie cudownego Obrazu franciszkanom, którzy umieścili go na ołtarzu zamykającym boczną nawę. W ołtarzu zamykającym nawę cudowny Obraz czczono aż do początku XX w. W latach 1911 i 1912 z pomieszczenia magazynu na różne sprzęty kościelne, podobnego wielkością do zakrystii, zbudowano pod kierunkiem inż. Stanisława Mojerskiego kaplicę, w takim stanie jak jest dzisiaj: podniesiono strop do wysokości, jaki jest w emporze, wykuto duże wejście do kaplicy, w którym umieszczono żelazną kratę, a przebudowany ołtarz umieszczono przy ścianie. Ołtarz ten z kamienną mensą konsekrował 4 lutego 1912 biskup sufragan przemyski Karol Fischer.
W kaplicy miał być umieszczony cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej, znajdujący się w głównym ołtarzu, ale kapituła konwencka nie wyraziła zgody, umieszczono w przygotowanym ołtarzu obraz Pana Jezusa Miłosiernego i tu jest czczony przez wiernych nie tylko z Przemyśla, ale i z okolic.


Przy nim w każdy Piątek odprawiana była Msza św. i mówiona Litania do Najświętszego Imienia Jezus po czym podawano wiernym relikwie Krzyża św. do ucałowania. Obecnie Msza św. sprawowana jest przy głównym ołtarzu, a po niej kapłan odmawia litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana i podaje relikwie Krzyża św.
Obraz szczególnie jest czczony w Wielki Czwartek. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, w tzw. “Ciemnicy”, Chrystus adorowany jest do nabożeństwa Wielkiego Piątku.
Do tego Miłosiernego Chrystusa stale przychodzą wierni ufni, że cierpiący Zbawiciel ulży im w różnych troska i cierpieniach. 

 
 
   
Webmaster & Foto © - R. Hejnowicz
 

© Klasztor Franciszkanów, Przemyśl 2007/2008